1. /
    2. Użyteczne informacje
    3. /
    4. Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty sklep internetowy Tulup.pl

 

REKLAMACJE

1. Okres gwarancyjny na produkty oferowane w naszym sklepie wynosi 24 miesięcy.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku kupującego nie będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą o cechach konsumenta. 

3. Jeżeli Towar posiada wadę, Klient ma prawo do:

a) żądania wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

b) ma prawo odstąpić od umowy tylko i wyłącznie w momencie kiedy, sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową, brak zgodności z umową występuje nadal, z oświadczenia sprzedawcy wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie. 

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemne lub mailowej na adres Sprzedawcy. Złożenie reklamacji w formie elektronicznej na adres [email protected] przyspieszy czas realizacji reklamacji.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Podstawą do wniesienia reklamacji są wady techniczne produktu, takie jak:

- niewłaściwy rozmiar,

- niewłaściwy kadr,

- niewłaściwy rodzaj materiału,

- brak którejkolwiek z części składowych zamówienia.

8. Reklamacjom nie podlega:

- Zgłoszenie, że motywy takie jak np. brokat, złoto, srebro, beton, marmur, pordzewiała blacha, drewno itp. nie wygląda jak w rzeczywistości. Motywy są nadrukowane przez co mogą się różnić wyglądem od ich prawdziwych odpowiedników. Refleksy światła nie są elementami grafiki.

- Różnica w kolorach. Odcienie gotowego produktu mogą różnić się delikatnie od wizualizacji ze względu na kalibrację monitora, na którym ogląda się przedmioty, maszynę drukującą i rodzaj użytego tuszu – różnica w odcieniach nie jest powodem do reklamacji.

- Poprzednie zamówienie miało inny kolor. Zamówienia tworzone w innym przedziale czasowym w przypadku domawiania towaru mogą się delikatnie różnić odcieniami i kadrem, ponieważ wszystkie produkty wytwarzamy po otrzymaniu zamówień.

- Uszkodzenia mechaniczne (ingerencja w produkt, przypalenia, niewłaściwe zastosowanie)

- Uszkodzenia powstałe przy użytkowaniu wynikające z upływu czasu (np. przetarcia) nie podlegają reklamacjom.

- Gwarancji nie podlega oświetlenie led, mechanizm zegara.

 

ZWROTY

Pouczenia o odstąpieniu od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę (Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy, tel. (32) 700 36 16) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy wysłać na adres mailowy Sprzedawcy [email protected] oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Wzór stosownego oświadczenia znajduje się na końcu niniejszego regulaminu.

4. Sprzedawca nie ponosi kosztów transportu związanych ze zwrotem towaru przez Klienta w wyniku odstąpienia od umowy.

5. Towar należy odesłać w przeciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Obrazy z mchem oraz produkty personalizowane nie podlegają prawu odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie

2. Zwrotu płatności dokonany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący i Sprzedawca zgodnie postanowią inaczej.

3. Środki zostaną zwrócone nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał towar w ramach odstąpienia od umowy lub dowód jego odesłania.

4. Klient odpowiada również za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

- umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Kliknij by pobrać.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Drukarnia Piga Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 60, 43-100 Tychy

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

– Data zakupu:

– Numer zamówienia (z powiadomienia o dokonaniu zakupu):

– Imię i nazwisko Klienta:

– Adres Klienta (dostawy towaru):

– Data złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

– Numer rachunku bankowego do wykonania zwrotu:

– Powód zwrotu ( proszę o wybranie numeru z listy poniżej)*:

– Podpis Klienta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Powód zwrotu*:

1 - nie podoba mi się
2 - zła jakość
3 - nieodpowiedni rozmiar
4 - opis towaru niezgodny z dostarczonym towarem
5 - bez powodu

Prosimy o zgłoszenie odstąpienia od umowy mailowo na adres [email protected]

Przyspieszy to proces zwrotu środków za zamówienie.