/ Użyteczne informacje / Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty sklep internetowy Tulup.pl

 

REKLAMACJE

1. Podstawą do wniesienia reklamacji są wady techniczne produktu, takie jak: 

- niewłaściwy rozmiar,
- niewłaściwy kadr,
- niewłaściwy rodzaj materiału
- brak którejkolwiek z części składowych zamówienia
poinformuj nas, wysyłając wiadomość na: tulup@tulup.pl. Najlepiej, gdyby do wiadomości udało Ci się dołączyć zdjęcia.

2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

2.1 . Drukarnia Piga Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.

2.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Drukarnia Piga Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu Internetowego.

2.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres: tulup@tulup.pl, wraz ze zdjęciami wadliwego produktu.

2.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

2.5. Drukarnia Piga Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Prawo odstąpienia od umowy


ZWROTY

Nasze produkty tworzymy po otrzymaniu zamówień. Jeżeli produkt nie spełnia Twoich oczekiwań skontaktuj się z nami – postaramy się pomóc. Zadowolenie klientów to nasz priorytet!